Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Lotnikow Polskich przy Ambasadzie RP w Londynie – Szkoła Polska

Im. Lotników Polskich przy Ambasadzie RP w Londynie

Warsztaty psychologiczne

Cele i oczekiwane rezultaty:

- rozwinięcie umiejętności psychospołecznych – lepsza integracja z grupą rówieśniczą,
- poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem,
- budowanie poczucia własnej wartości,
- rozpoznawanie i nazywanie własnych wartości,
- poznawanie sposobów gospodarowania własnym czasem,
- poprawa koncentracji uwagi,
- pogłebianie wiedzy i umiejętności w zakresie technik i metod szybkiego zapamiętywania,
- radzenie sobie z agresją własną i presją rówieśniczą,
- określanie zainteresowań uczniów w celu sprecyzowania dalszego kierunku kształcenia,
- wzbudzanie w uczestnikach warsztatów chęci pracy nad sobą i pozytywnej kontroli nad własnym życiem.

Tematy spotkań:

Sztuka porozumiewania się.
Emocje – jak je okiełznać?
„Ja” jako wartość sama w sobie.
Agresja we mnie i koło mnie.
Rodzic / nauczyciel – to nie wróg.
Jak gospodarować swoim czasem.
Co dalej? – porozmawiajmy o przyszłości.

Zajęcia prowadzą trenerzy i psychologowie, posiadający przygotowanie pedagogiczne i specjalizujący się w pracy z młodzieżą.

Zajęcia odbywają sie w soboty o godz. 15.00 w sali nr 3

Terminy spotkań

3.03.2012, 10.03.2012, 17.03.2012, 21.04.2012, 28.04.2012, 12.05.2012, 19.05.2012

Category: Warsztaty