Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Lotnikow Polskich przy Ambasadzie RP w Londynie – Szkoła Polska

Im. Lotników Polskich przy Ambasadzie RP w Londynie

Warsztaty poetyckie

„I pamiętaj
Bądź sobą
I pisz wierszse”

Wiesław Bołtryk

Pan Adam Siemieńczyk przy współpracy z panią Martą Brassart, autorką rubryki „Poezja Londyn” w tygodniku „The Polish Observer” prowadzi warsztaty poetyckie w naszej szkole. Zgodnie z mottem zachęca naszych uczniów do pisania wierszy. Zajęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem ze strony uczniów i nauczycieli.
Pan Adam zaprasza gości: poetów, dziennikarzy, malarzy, którzy uatrakcyjniają zajęcia.

W „The Polish Observer” z 14 -20 kwietnia 2012 pani Marta Brassart zamieściła w swojej rubryce wypowiedzi uczestników warsztatów na temat poezji:

- Poezja to wyobraźnia z sercem (Sara 9 lat)
- Poezja to wolność uczuć (Dominik 13 lat)
- Poezja to zagadka (Sara 10 lat)
- Poezja to część życia, gdzie chowamy nasze uczucia (Iza 12 lat)

Poeta chce wydac antologię poezji uczniów naszej szkoły. Z niecierpliwością czekamy na jej ukazanie się.

Category: Warsztaty