Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Lotnikow Polskich przy Ambasadzie RP w Londynie – Szkoła Polska

Im. Lotników Polskich przy Ambasadzie RP w Londynie

Rekrutacja

Dokumenty wymagane przy zapisie dziecka do szkoły:

 

1. odpis aktu urodzenia lub kopia paszportu

2. PESEL dziecka

3. zaświadczenie o uczęszczaniu do angielskiej szkoły

4. wypełnione podanie o przyjęcie dziecka do szkoły

5. podanie