Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Lotnikow Polskich przy Ambasadzie RP w Londynie – Szkoła Polska

Im. Lotników Polskich przy Ambasadzie RP w Londynie

O Nas

Grono Pedagogiczne

Łękarska Katarzyna            Kierownik SPK , edukacja wczesnoszkolna

Andrysewicz Justyna           język polski

Kalisz Joanna                         edukacja wczesnoszkolna

Karasiewicz Krystyna           wiedza o Polsce

Joanna Bożek                          wiedza o Polsce

Krala Małgorzata                    język polski

Zotow Renata                          język polski

Odolecka – Frencel Aldona    biblioteka