Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Lotnikow Polskich przy Ambasadzie RP w Londynie – Szkoła Polska

Im. Lotników Polskich przy Ambasadzie RP w Londynie

Msza św. w Katedrze Westminster

Dnia 9 listopada 2015 r. w Katedrze Westminster o godz. 19.00 odprawiona została przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka uroczysta Msza Święta. Była ona okazją do uczczenia 75. rocznicy bitwy o Anglię i 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej.

Uczestniczyli w niej uczniowie Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Lotników Polskich przy Ambasadzie RP w Londynie: Lilia Szydłowska i Krzysztof Dygoń, który pełnił posługę ministranta oraz opiekun Joanna Matyga-Szportun i rodzice uczniów. Przed rozpoczęciem ceremonii wystąpił Ambasador RP w Londynie Witold Sobków, który podkreślił wagę udziału polskich lotników w bitwie o Anglię oraz bohaterską obronę Polaków w czasie II wojny światowej. Pan Ambasador zwrócił także uwagę na potrzebę krzewienia patriotyzmu wśród Polaków przebywających z różnych względów na obczyźnie. Przywołał słowa wybitnego polskiego patrioty, działacza społecznego i niepodległościowego, żołnierza, polityka, męża stanu; naczelnika państwa w latach 1918–1922, naczelnego wodza Armii Polskiej od 11 listopada 1918 roku oraz dwukrotnego premiera Polski (1926–1928 i 1930), który wywarł decydujący wpływ na kształt polityki wewnętrznej i zagranicznej II RP Józefa Piłsudskiego:                   ,,Naród, który nie sza­nuje swej przeszłości nie zasługu­je na sza­cunek te­raźniej­szości i nie ma pra­wa do przyszłości”.

Następnie miało miejsce przemówienie: ,,Polska – pierwszy aliant 1939-1945” Sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa dr hab. Andrzeja Krzysztofa Kunerta. Była to z pewnością ciekawa lekcji historii, w której mówca podkreślił rolę Polaków w działaniach zbrojnych podczas II wojny światowej oraz potrzebę zachowania prawdy historycznej, która często bywa przekłamywana, a pamięć o bohaterskich czynach Polaków przez polityków przemilczana.

W dalszej części odprawiona została uroczysta msza ze wspaniałą oprawą muzyczną chóru oraz przejmującą Homilią Biskupa Polowego Józefa Guzdka, który przywołał symbol znalezionych kluczy przy oficerach Wojska Polskiego, które już nigdy nie otworzą żadnych drzwi, ponieważ ich właściciele zostali bestialsko zamordowani strzałem w tył głowy przez radziecką policję polityczną NKWD, w 1940 roku. Obecność i uczestnictwo w Mszy Świętej Polaków była wspaniałym świadectwem tożsamości narodowej i hołdem oddanym poległym w walce o wolność.

Opracowała: Joanna Matyga-Szportun

 

Category: Ogłoszenia