Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Lotnikow Polskich przy Ambasadzie RP w Londynie – Szkoła Polska

Im. Lotników Polskich przy Ambasadzie RP w Londynie

Konkurs „Pierniki świąteczne”

Drodzy Uczniowie!

Serdecznie zapaszamy do udziału w konkursie.

Zainteresowanych prosimy  o zapoznanie się z poniższym regulaminem konkursu.

Regulamin

I. Cel konkursu:

 

1. wzbudzenie zainteresowania kulturą polską

2. upowszechnianie tradycji pieczenia świątecznych pierników

3. promocja kultury artystycznej

 

II. Uczestnicy:

1. Uczestnikami mogą być uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych.

III. Zasady konkursu:

1. Pierniki mogą zostać wykonane wyłącznie z ciasta piernikowego, a ozdabiane według własnej inwencji, nawiązując do tradycji świątecznych.

2. Prace powinny być wykonane indywidualnie.

3. Do pracy powinna być dołączona informacja dotycząca uczestnika:

imię i nazwisko, wiek oraz klasa, do której uczęszcza.

4. Prace oceniane będą w kategoriach wiekowych:

- szkoła podstawowa: klasy 1-3

- szkoła podstawowa: klasy 4-6

- szkoły gimnazjalne

IV. Kryteria oceny:

1. Kształt piernika.

2. Estetyka pracy.

3. Ogólny wyraz artystyczny.

V. Zgłoszenia

1. Osoby, które chcą wziąć udział w konkursie przynoszą swoje prace do szkoły do dnia  12 .12.2014 r. na adres:

Adres: 13-11, Lancaster Grove

Londyn, NW3 4EU