Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Lotnikow Polskich przy Ambasadzie RP w Londynie – Szkoła Polska

Im. Lotników Polskich przy Ambasadzie RP w Londynie

Konkurs ortograficzny „Mistrz Ortografii 2013″

Konkurs ortograficzny odbędzie się w dwóch etepach. Mamy nadzieję, że wszystkie zasady ortograficzne i interpunkcyjne macie już opanowane i umiecie je stosować w praktyce.

Regulamin

Szkolnego Konkursu Ortograficznego

   o tytuł Mistrza Ortografii

                     dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej oraz I-III gimnazjum

„Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem.”

(Konfucjusz)

 

 

CELE KONKURSU

 1. Kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych.
 2. Motywowanie uczniów do systematycznej pracy w zakresie doskonalenia poprawności pisowni ortograficznej.

 

TERMINY

 

 1. Konkurs jest dwuetapowy:
 • I etap wewnątrzklasowy – maj 2013
 • II etap szkolny – maj 2013

ORGANIZACJA KONKURSU

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniow kl. IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum.
 2. Teksty dyktand zostaną wybrane i opracowane przez nauczycielki języka polskiego.

PRZEBIEG KONKURSU

 1. I etap – wewnątrzklasowy przeprowadzą i ocenią nauczycielki poszczególnych klas biorących udział w konkursie
 2. Do II etapu zostanie zakwalifikowany jeden  uczeń z każdej klasy, który uzyskał najwyższy wynik w I etapie
 3. Tytuł Mistrza Ortografii otrzyma osoba, która uzyska największą liczbę punktów w II etapie konkursu ( na poziomie szkoły podstawowej oraz gimnazjum)
 4. Wyniki konkursu zostaną podane na tablicy ogłoszeń w szkole oraz na stronie internetowej SPK.
 5. Dla zwyciężców przewidziano nagrody książkowe oraz dyplomy.
 6. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, by konkurs odbył się w serdecznej atmosferze.

 

 ZAPRASZAMY!

Category: Konkursy