Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Lotnikow Polskich przy Ambasadzie RP w Londynie – Szkoła Polska

Im. Lotników Polskich przy Ambasadzie RP w Londynie

I Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży

Szczegóły

Celem konkursu jest promocja potencjału twórczego małych i młodych mieszkańców gmin oraz integracja wszystkich środowisk twórczych, placówek oświatowych i kulturalnych. Konkurs ma za zadanie integrację dzieci i młodzieży mieszkających w kraju, jak i poza jego granicami – Konkurs skierowany jest także do licznej na całym świecie Polonii.

I Edycja konkursu została podzielona na kategorie wiekowe:

ü  Przedszkole

ü  Szkoła podstawowa – klasy I-III i IV-VI

ü  Gimnazjum

Konkurs posiada charakter otwarty. Na konkurs można nadsyłać prace autorskie  wykonane dowolnymi technikami malarskimi – wielkość dopuszczalna format A4: rysunek, farby, wyklejanie … na adres mailowy: konkurs@egminy.eu.

Prace należy nadsyłać do 18 października 2013r.

Termin nadsyłania prac przedłużony do 31 października 2013r  (zmiana terminu spowodowana prośbą Ośrodków Polonijnych).

Organizator uważa, że dobro dziecka i wspólna radość będzie rekompensatą dla wszystkich osób zaangażowanych w ten konkurs.

Prace można nadsyłać:

- skan na adres: konkurs@egminy.eu

- oryginał – adres podany w Regulaminie

Prace zostaną umieszczone na portalu egminy.eu w zakładce WYSTAWY w  dniu

21.10. 2013r – zmiana daty na 3 listopada 2013r. Od tego dnia Egminowicze/ Internauci mogą głosować na wybrany przez siebie obraz – łapka na plus lub na minus. O wygranej decyduje różnica punktów między łapkami na plus i na minus.

Osobno Jury ocenia nadesłane prace.

Ocena prac zarówno przez Jury, jak i Internautów trwać będzie do 20.11.2013r

–zmiana daty na 3 grudnia 2013r.

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 22.11.2013 r. – zmianadaty na6 grudnia 2013r i zostanie opublikowane na portalu Organizatora konkursu.

Nagrody Internautów i Jury są przyznawane niezależnie od siebie.

Nagrody rzeczowe we wszystkich kategoriach wiekowych.

Wszystkie przedszkolaki biorące udział w konkursie otrzymują dyplomy w wersji elektronicznej.

Szczegóły i regulamin konkursu na: www.egminy.eu

Organizator świadomy zainteresowania konkursem przedłuża terminy pozwalając pracom dotrzeć na czas, by na twarzach wszystkich dzieci biorących udział pojawił się uśmiech zamiast łezki J.

Category: Konkursy