Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Lotnikow Polskich przy Ambasadzie RP w Londynie – Szkoła Polska

Im. Lotników Polskich przy Ambasadzie RP w Londynie

Warsztaty psychologiczne

Cele i oczekiwane rezultaty:

- rozwinięcie umiejętności psychospołecznych – lepsza integracja z grupą rówieśniczą,
- poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem,
- budowanie poczucia własnej wartości,
- rozpoznawanie i nazywanie własnych wartości,
- poznawanie sposobów gospodarowania własnym czasem,
- poprawa koncentracji uwagi,
- pogłebianie wiedzy i umiejętności w zakresie technik i metod szybkiego zapamiętywania,
- radzenie sobie z agresją własną i presją rówieśniczą,
- określanie zainteresowań uczniów w celu sprecyzowania dalszego kierunku kształcenia,
- wzbudzanie w uczestnikach warsztatów chęci pracy nad sobą i pozytywnej kontroli nad własnym życiem.

Continue reading

Warsztaty poetyckie

„I pamiętaj
Bądź sobą
I pisz wierszse”

Wiesław Bołtryk

Pan Adam Siemieńczyk przy współpracy z panią Martą Brassart, autorką rubryki „Poezja Londyn” w tygodniku „The Polish Observer” prowadzi warsztaty poetyckie w naszej szkole. Zgodnie z mottem zachęca naszych uczniów do pisania wierszy. Zajęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem ze strony uczniów i nauczycieli.
Pan Adam zaprasza gości: poetów, dziennikarzy, malarzy, którzy uatrakcyjniają zajęcia.

Continue reading